Jutalom közösségrombolásért

Hol van itt közmegegyezés?

Az ember joggal gondol arra, hogy nehéz helyzetben lévő, eladósodott, elvándorlással sújtott városban, az Európai Unió egyik legelmaradottabb régiójának közepén, a város politikai, önkormányzati vezetői az érdekegyeztetésen alapuló közmegegyezésre fognak támaszkodni.
Ám ha nem is deklarálják ezt valamilyen okból – mondjuk a közismerten despotikus országvezetés haragjától félve – mindenképpen tartózkodnak a fölösleges konfliktusoktól, az ellentétek kiélezésétől. Elvégre az ilyesmi rombolja a közösséget, gátjává lesz a közös, hatékony társadalmi cselekvésnek.

A  Piskóti István — Dankó László — Schupler Helmuth, Régió- és településmarketing c. könyve szerint (KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Bp. 2002.) egy-egy város funkciói az alábbiak szerint határozhatóak meg:

  • gazdasági jólét
  • közösségi jólét
  • kulturális jólét
  • környezeti jólét

 

varoshaza-pecs.JPG

A pécsi városháza

Ám Pécs fideszes vezetőit nem olyan fából faragták, hogy ekképpen gondolkozzanak. A jólét náluk felszeletelhető – van akinek jár és van akinek nem jár!

Tartsunk egy vázlatos pécsi terepszemlét


A gazdaság terepén éppen a Pécsnek hírnevet adó Zsolnay gyár ellehetetlenítése zajlik. A város vezetése konkurens gyár alapítását támogatta és annak működését ma is támogatja. (Ennek példáját ebben a blogban itt mutattam meg: Van az a pénz?

Pécs „A kultúra városa” szlogennel hirdeti magát, ám közben kitiltja színpadáról az ország egyik legnevesebb színész-rendezőjét, Alföldi Róbertet.
Mi ez, ha nem tudatos közösségrombolás, az emberek, a város polgárai közötti fölös ellentét szítása?

Az sem véletlen, hogy a város egyik közismert szobrásza, Böszörményi István „Garázda” feliratú pólóban jár. Ő az, aki a művészeti életben tapasztalható anomáliák miatt lisztet szórt átadásakor a város polgármestere ízlése alapján rendelt Weöres-szoborra. (Részletesebben: Kultúrharc marketing megközelítésben)

A közösségi közlekedés terepén láthatjuk: a buszon vásárolt jegy az országban itt a legdrágább - 500 forint. De ezt legalább egységesen fizeti ellenzéki és kormánypárti polgár is.
Az elektromos buszok beszerzése terén ma kormánybarát erők viaskodnak egymással, hogy kié is legyen a sikeres beszerzés miatti majdani dicsőség. Ez más olvasatban azt jelenti: évtizedet odáztak el a beszerzéssel.
A tömegközlekedés elhanyagoltsága, elavultsága – más tényezőkkel párosulva – a város egyes részein az ország legszennyezettebb levegőjét okádja egy olyan városban, amely fölött amúgy dicsekvésre méltó nagyságrendben erdők zöldellnek.
E sorok írásakor ilyen a levegő Pécsett:

legszennyezettseg-pecs.JPG

A levegő szennyezettsége rendszeresen meghaladja az egészsségügyi határértéket

A politikai alávalóságokról (mint például Az Emberség Erejével Alapítvány Soros-bérenccé nyilvánítása és a város felszólítása, senki ne adjon számukra bérbe irodahelységet; a tüntetésen felszólaló író kirúgása az állásából stb.) most nem is beszélnék, csupán annyit jegyzek meg: mindez aligha szolgálja a közösségi jólét fogalmát.

Mindezen „eredményeken” végigrobogva gondolnánk, hogy az olyan közszereplő, aki könyékig benne van ezekben a történésekben, mint a pécsi Fidesz portáján Hoppál Péter, az elnyeri méltó jutalmát.
És tényleg elnyeri.
Hoppál úr a napokban vette át miniszteri biztosi kinevezését.