Gerillamarketing – a hatékony, olcsó, kreatív marketing

A tudásról

Ha csupán azt tenném, amit mások, ha nem kísérleteznék, s nem kutatnék új megoldások után, ha csak azt tenném a gerillamarketing terén, amiről már olvastam valahol, akkor a találati táblákon ugyanott állnék, mint mások, az ügyfeleim szintén ugyanott, ahol a másokéi és a stílusom is nagyjából ugyanúgy festene.
Akkor magam is a “mások” kategóriájába tartoznék.

Csepeli György A meghatározatlan állat c. könyvében (Jószöveg; 2005.), A tudás paradigmaváltása fejezetben találjuk az online világ által csiholt, illetve az annak hatékony alkalmazását feltételező A tudás paradigmái feliratú táblát:

                                              
            REND
                                        RENDEZETT KÁOSZ

Tények, adatok, szabványok  Készségek, kompetenciák
Vezetés, irányítás  Felfedezés, megismerés.
Memória, stigmalizált képzelet  A képzelőerő hatalmas
Autoritás, konvencionalizmus  Kreativitás
Fix identitás  Webidentitás, rugalmas, szerep
Hősök, mártírok, hírességek  Istenek


A hatékony gerillamarketingben aligha a rend, hanem inkább a rendezett káosz szabályai érvényesülnek!

A gerillamarketing jellemzői

A gerillamarketing akció kreatív, meghökkentő és gyors reakció idejű.
De jellemzi még az alacsony fokú bürokrácia, az egyszerűség és az igen szerény mértékű költségvetés is.
A sajátos szemléletről, amelyből a cselekvés indul, már nem is beszélve.

Értékelési szempontjaink ilyenek lehetnek egy-egy gerillamarketing akciót követve:
- a váratlanság mozzanata
- a gyorsaság mozzanata
- a meghökkentés mozzanata
- az üzenet pozitív (esetleg negatív jellege)
- a megcélzott dolog fogalmának, jelentéstartalmainak egybeesése a “befogadók” fogalmaival
- utóélet, hatás
- költségvetési adatok

Példa a váratlanság mozzanatára (avagy gerillamarketing a zenében?):

És legyen itt egy másik zenei gerillamarketinges példa is, amely azt reprezentálja, hogy a valódi forradalmi dalból miképpen lesz művi, színpadi produkció, ha úgy tetszik üzleti fogás, igazi tartalom nélkül. Bár a forma forradalminak álcázza magát:

 

Gerillamarketing taktikák az Interneten

Mottó:
“A piacvezető védekezik, mindenki más támad."
Al Ries —Jack Trout

Párbeszédek, válaszok egyetemistáknak

Olykor megtiszteltetés ér, egyetemisták keresnek meg kérdéseikkel, hol az Internet Akadémia valamelyek nyilvános űlésén, hol akkor, amikor vendégül hívnak órát tartani, hol az interneten. Az utóbbi esetben, ha módom van rá, nem zárt e-mailben, hanem nyilvánosan, blogban adom meg feleleteimet. Íme, két példa erre a Bloggeren vitt marketing blogom bejegyzéseiből:
- Válasz Thomas Csizmadia gerillamarketing kérdéseire
- Válasz Tamas Habonnak  

Az offline hátrányok ledolgozása

Az online marketing egy olyan különös lehetőséget is hordoz magában, amely lehetővé teszi azt, hogy a hátrányos helyzetben lévő személy, vállalkozás vagy valamely nézet képviselője (képviselői) mégiscsak nyilvánossághoz jussanak, maguk irányítsák a róluk szóló híreket, vagy gyorsan reagálhassanak a róluk szóló híradásokra, véleményekre. 

Ókori gerillamarketing címmel indítottam sorozatot

Miért az ókori jelzőt adtam a sorozatnak, amelyet a gerillamarketing.blog.hu blogomban indítottam? Ha a konkurenciám, mint drámaian új jelenséget taglalja a gerillamarketinget, akkor nyilván való, hogy én mint ókori jelenséget említem! :-) De legalábbis tudományos alapokon, de népszerű módon mutatok rá a gyökerekre, amelyek bizony TÉNYLEG visszanyúlnak a görög és római kulturális hagyományokhoz. Ókori gerillamarketing ---

És az ókor után a modern, hálózati kor jellemzői

 

A hálózatok kora - ahogy a gerillamerketinges látja
Hagyományos kor Információs kor
idő majd most
szervezet zárt nyitott
viszony alá-fölérendeltség egyenrangúság
érték elvárásnak megfelelés teljesítmény
kapcsolatok rögzített, hivatalos sokszálú
működés szigorú tervezettség rugalmasság
ügyvitel bürokratizmus toyotizmus (nincs papír)
légkör távolságtartás bizalom (nincs papír)
hangulat kimértség, komolyság szelíd derű
centrumban én+én+én én + mi
növekedés még, még többet optimalizálás, elég

 

A gerillamarketing módszerei vajon indulhatnak-e a hagyományos kor jellemzőiből? Aligha. Az új szemlélet fogadtatása? Aki azt gondolná, hogy egy-egy új gondolat, szemlélet képviselőjét virággal fogadják, s keblükre ölelik a nyilvánosság addigi éllovasai, az igen ivarérett tévedés áldozata lesz.

IDÉZETEK GERILLAMARKETING GURUKTÓL

“... az általam megismert, sikeres gerillák jellemzésekor... mindig a következő öt tulajdonság volt a mértékadó:
1. türelem
2. agresszivitás
3. ötletgazdagság
4. fogékonyság
5. erős egyéniség ”
Jay Conrad Levinson

“Alkalmazzunk “horgot” — kínáljunk brossúrát, értékes mintát, ingyenes bemutatót vagy kipróbálási lehetőséget, többletprémiumot, valamiféle újdonságot..., bevezet árat, miniatürizált modellt, versenyt, kombinált indítékot, statisztikai görbét, ingyenes felszerelést, átalakítást vagy üzembe helyezést... mintadarabokat, speciális díjszabást... vagy más motíváló indítékot.”
Victor O. Schwab

“... visszanyúlok a gerillamarketing módszereihez, és csöppet sem zavar, hogy e módszerek a Procter & Gamble vagy a Chrysler konferenciatermeiben hangos nevetést váltanának ki...”
Jay Conrad Levinson

“... határozottan kiállunk az érdekeinkért, anélkül, hogy ezzel korlátoznánk mások jogait.”
Robert J. Ringer

“Az a versenytárs, akit nem törsz le reggel, ott marad a csatatéren, hogy délután újra rád támadjon.”
Al Ries és Jack Trout

***

Egyéb munkáimat itt találja: Bognár Stúdió