A csodafegyver működési elve

Gerillamarketing: a csodafegyver működési elve

Pécsett valóságos csodafegyverként működik a Toronyház, amelyet Közép-Európa legnagyobb lakatlan épületeként tartanak számon, immár 1989 óta.

Nincs Pécsett olyan politikai erő, amelynek keze alatt ne fordult volna meg a 25 emeletes monstrum sorsa, tehát aligha politikai természetű a megállapításom: ez egy univerzális csodafegyver a város mindenkori vezetői kezében.

A lakatlan (ám egyébként szerkezetében megújított) épület csodafegyver mivolta abban nyilvánul meg, hogy amikor anyagi gondok merülnek fel a városban, akkor szépen bejelentik: most pedig eladjuk, s dőlni fog a pénz, "rendezzük végre adósságainkat", egyszóval minden megint szép lesz.

Mivel eddig még nem volt olyan esztendő a kultúrájáról híres városban, amelyben a pénzszűke ne jelentkezett volna, így jószerével évente "eladásra" kerül az épület.
Ilyenkor mindenki megnyugszik, navégre!

(Arról már nem is szólnék, hogy Pécsnek több csodafegyvere is van, ilyen például a hatos főközlekedési út is, amely a tervekben már a mongol hordák távozása után megszületett, s Tito-nak, a láncos kutyának a lerohanását megcélzó rövid időszakot leszámítva, amíg korszerű formában tényleg létezett, nincs ilyen komolyan veendő út errefelé. Tervek, tenderek vannak, csak út nincs, immár évtizedes az autópálya kihordási ideje.

Expo is van eladó

Ugyanilyen csodafegyver a Pécs Expo hatalmas sátra is, amely csak ráfizetéssel üzemeltethető, de azt is eladásra kínálják, mert ahol ráfizetéses épület van, ott veréb is van a közmondás szerint.)

Tehát mondom, valóságos csodafegyverek ezek, kiváltképp a Toronyház az, érdemes tehát a jelenség mögé néznünk: miért hiszik el a pécsiek folyamatosan, miért adnak a lapok komoly formában újra- és újra hírt az eladásról, és arról az aranykorszakról, amely majd aztán beköszönt.

A magyarázatot a kognitív disszonanciában leljük meg.

Egyfelől már a fene sem hisz az eladásban, csak legyintene legszívesebben, másfelől viszont hihetetlen, hogy még mindig üresen áll ez a szégyen, s az is elképzelhetetlen, hogy ez így maradjon az idők végezetéig. Ez utóbbihoz az Aranykor beköszönte iránti vágyakozás is hozzácsapódik.

Így láthatóan rettenetes feszültség jön létre a város lakóiban, amelyet csak úgy képesek feldolgozni, hogy végül elhiszik: most tényleg megtörténik a csoda!

Minden csodafegyver működési elve ez!
Valami előny csillan az egyik út végén (tehát ígérni kell rendületlenül), a másik út végének elérése pedig elviselhetetlen fájdalmat okozna.

Nincs az a bolond város vagy ország, amelyik a bukást kívánná magának.

A második világháború német csodafegyvere is ezen az elven turbózta a harci kedvet. Ki akarta volna a németek közül Németország megszállását? Könnyebb volt hinni a csodafegyverben, amely az eredetileg ígért Kánaánt hozza el a kiválasztottaknak, azaz a magasabb rendű faj számára.

Persze, a pécsiekben nincs magasabbrendűségi érzés, csupán csak vágyakozás: közös ügyeik normális megoldása.

---
Upgrade 2008. III. 28. kiegészítés:
Pécs: a csodafegyver megint csütörtököt mondott

Upgrade 2017.08.
2016 végére beköszöntött a csoda: az állam anyagi segítségével megtörtént - a bontás!