Kossuthtól Orbánig - hogyan szóltak a néphez?

nagy-imre.JPG

Mottó:
Papok, katonák, polgárok után
igy lettünk végre mi hű
meghallói a törvényeknek;
minden emberi mű
értelme ezért búg mibennünk,
mint a mélyhegedű.
József Attila, A város peremén (részlet)

Orbán Viktor miniszterelnök a minap esszében szólott népéhez, s kíváncsivá tett egy különös nézőpontból: vajon mélyen búgva avagy magas hangon rikoltva hívta-e csatába híveit.

Előjáróban leszögezhetjük, hogy a kérdés megválaszolásához a magas és a mély hangrendű magánhangzókat hívhatjuk segítségül.
Amikor a már homályba vesző távoli időkben tanultam a magánhangzók tulajdonságairól, akkor a magas hangrendűeket a „felépítőnkül”, a mély hangrendű magánhangzókat pedig a „nagyháború” szöveg segítségével jegyeztették meg velem.
Hogy világossá tegyem, milyen úton is haladtam a politikusi szövegek „mély búgás vagy magas sikoltás” problémája felé, két versidézetet hívok segítségül.
A mély hangrendűség nagyszerű példáját Paul Verlaine Őszi chanson c. versében találhatjuk meg. (Tóth Árpád fordítása)

„Ősz húrja zsong,
Jajong, busong
A tájon,
S ont monoton
Bút konokon
És fájón.”

A rövid, kiragadott idézet mindössze 2 magas és 19 mély magánhangzóval a szomorúság érzetét önti ránk. A mély magánhangzókról azt mondhatjuk, hogy többletük a mély érzelmek, a megindultság, a szomorúság egyvelegét vagy ezek valamelyikét emeli ki.

A másik végletre Illyés Gyula Cserepező c. verséből nézzünk rá egy rövidke idézetre:

Persze! Itt szembe
dologba kezdtek!
Fönt a munkások!
Már cserepeznek!
Onnan jön ez a
friss üzenet,
õk verik ezt a
jó ütemet.

Ebben a versrészletben a világháború romjain megkezdett építkezés hangjai által kiváltott öröm, mondhatni könnyed vidámság, kap hangsúlyt 24 magas magánhangzó által 11 méllyel szemben.

Kossuth Lajos azt üzente

A politikusi megnyilatkozások befejező szakasza igen fontos, hiszen összefoglalja az előző részeket és általában valamilyen cselekvésre buzdít.

Kossuth Lajos, 1848 július 11-én ekként szólt közönségéhez híressé lett szónoklata végén:

Ezt akartam kérni, de önök felállottak; s én leborulok e nemzet nagysága előtt, s csak azt mondom: annyi energiát a kivitelben, mint a mennyi hazafiúságot tapasztaltam a megajánlásban, s Magyarországot a poklok kapui sem fogják megdönteni!

A hazafiságtól felhevült fogalmazás döccenője ellenére az erős képi megjelenítés, a mély érzelmeket jól tükröző 46 mély magánhangzó - 31 magas ellenében – kivételesen erős példát ad arról, milyen szerepe is lehet a mély magánhangzók érzelmeket-gondolatokat aláfestő hangzásának.

Csapataink harcban állnak

A tragikus sorsú miniszterelnök, Nagy Imre 1956 november 4-én a rádió hullámain keresztül egyenesen a világ népeihez fordult:

Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke.
Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt.
Csapataink harcban állnak! A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.

 Az eredeti hang:

A 61:43 arányban jelen lévő mélyek egy tragédia mélységét tárják föl és vetítik előre.

A fentiek persze nem azt jelentik, hogy minden politikusi megnyilatkozás végén a mély hangrendű magánhangzók viszik a zenei aláfestés fő dallamát.

A fehér ló lovasa

Részlet Horthy Miklós 1944. október 15-i kiáltványából, amelyet a magyar nemzethez címzett. A befejező rész:

A honvédség elöljáróit megfelelően utasítottam, ezért a csapatok esküjükhöz híven, egyidejűleg kibocsátott hadparancsom értelmében az általam kinevezett parancsnokoknak kötelesek engedelmeskedni.
Minden becsületesen gondolkodó magyar embert pedig felhívok, hogy kövessen a magyarság megmentésének áldozatos útján.

A magas hangrendű magánhangzók 64:41 arányú jelenléte e szövegben felfogásom szerint egy segélykiáltás magasába lök föl bennünket.

Egy másik lovas

Orbán Viktor, Együtt újra sikerülni fog - esszé. Magyar Nemzet, 2020. szept.21.

Ideje nekünk is hadrendbe állni. A kormányzás nehéz évei után vissza kell térnünk a választási csatatérre.
Itt az ideje szedelőzködni, hogy a megfelelő pillanatban kilovagolhassunk.
Nagy ütközet vár ránk 2022-ben. Készüljetek.

A magánhangzók tanúsága szerint itt is egy rikoltó felhívással szembesülhetnek az antiliberális hívek. A magas hangrendű hangzók - a dátum kiejtés szerinti hangjait is hozzátéve - 49:28 arányban emelik magasba Orbán Viktor szavait.
Ez a kirívóan magas hangrendűség a mikrofonba, a nagy tömeg előtt elmondott beszédek képét, az ünnepélyes alkalmakkor megszokott hangzásvilágot hívja elő az emlékezetemből, s furcsamód, az a jól ismert, hirtelen fejrántás is a retinámra pattan. Bár igaz, ehhez a mozdulathoz se a magánhangzóknak, se a mássalhangzóknak nincs köze.
Mindenesetre ezt a túlzottan magasra vitt "süvöltést" nem látom indokoltnak - ekkora baj a Fidesz szempontjából nem látható.