Kísértetek járják be Európát

A Néppárt szellemei

neppart.JPG

2019. március 20-án az Európai Néppárt üléstermében hirtelen két szellem jelent meg és megnyugvással konstatálta az eseményeket, a megnyugtató béke helyreállítását a pártcsalád és a Fidesz között.
Az egyikük Neville Chamberlain, a másikuk Edouard Daladier névre hallgatott.
A fenti szellemek egy másik időből és egy másik ülésteremből pillantottak át ide. Az évszám 1938, a helyszín pedig München, ahol éppen ők is örök békét biztosítottak Európának azzal, hogy megállapodást kötöttek Anglia és Franciaország nevében az úgynevezett Müncheni egyezmény keretében

Partnerük a bő étvágyú, mókás bajszú Adolf volt, aki hangos böffenésekkel emésztette éppen Ausztriát az Anschluss után. Persze jelen volt Adolf kebelbarátja is, a burleszkbe illő modorosságú Benító is.

- Ígérd meg Adolf, hogy ha most tulajdonképpen megkapod Csehszlovákiát, akkor az már elegendő lesz az étvágyad kielégítéséhez – fordultak a bölcs férfiak a németek kancellárjához.
Adolf – két böffentés között – ebbe beleegyezett.
Az egyezmény aláírása után Neville Chamberlain és Edouard Daladier urak hősként, a béke megmentőiként ünnepeltették magukat.

(Utólag persze leírhatunk egy megdöbbentő folyamatot, amikor is nagyvonalú urak abban a hitben, hogy egy-egy kis engedménnyel kézben tudnak tartani egy agresszív, a saját polgáraira nézve is életveszélyes államot - folyamatosan meghátráltak. Behunyták a szemüket. Nem vették észre a haderők mennyiségi és minőségi gyarapodását. Nem láttak, nem hallottak, nem tudtak semmiről semmit.)

gyulagombosbytiborpolya.jpg

Gömbös Gyula

Magyar szellem

Aztán váratlanul a Fidesz oldalán is szellem jelent meg, Gömbös Gyula szelleme. Ő is más időből, sőt másik országból, Magyarországról pillantott ide.
Ő is elégedetten pillantott le, de a Fidesz küldöttségére.
Vonyó József történész nagyszerű, óriási tényanyagot megmozgató munkát írt Gömbös Gyula és a hatalom címmel, ebből idézek.

1926, ÉME országos nagygyűlés, részlet Gömbös beszédéből:
„ A mi fajunk nem alkalmas arra, hogy szoros együttélésben legyen más fajjal. Magyar életet kell élnünk. Nincs szükségünk a külföldi import szellemre, ősi erőinkhez, ősi erőforrásainkhoz kell visszatérnünk és ezért ez legyen a jelszó: Faji elkülönülés!”

Az egykori magyar miniszterelnök tulajdonképpen nagyon is elégedett lehet: kerítés áll az ország határain, biztosított a faji elkülönülés.
Ősi erőink is velünk vannak, a Szent koronát nem is oly' régen sámán áldotta meg.

 

Hallom a Néppárt, népiesen szólva „se nyál, se takony” döntése után, elherdált észrevételek tömkelege után, nem a Néppárt dolga a magyar demokrácia állapotával foglalkozni, arról súlyos véleményeket mondani.
Hogyan? Az Unió legerősebb pártcsaládja miért és kitől kapott felmentést a humanizmus, a demokrácia védelme alól?

Szóval a szellemek. Hess!