A FIDESZ és az ellenzék teljesítményrése

A hírek szerint az MSZP árnyékkormányt alakít. Jó ez nekünk?

Röviden arról, mi is az a teljesítményrés?

A marketingben meghonosodott fogalom szerint egy-egy tevékenységi körnek, szakmának lehet olyan sötét pontja, ha úgy tetszik rése, amely valamilyen javítható hibát tartalmaz, ám az még javítatlanul áll az első felfedezői előtt, hogy azon a résen át betörhessenek a piacra.
Példának vegyük a fogorvoslást. Mindenki fél, ha fogorvoshoz kell mennie. Fájni fog. Legalábbis ez az általános, össznépi tapasztalatunk. Ez a félelmünk a fájdalomtól a fogorvosi szakma teljesítményrése.

A rés első felfedezői azonban meghirdették a fájdalommentes fogászat fogalmát, ezzel a fogalommal hirdetik fogorvosi rendelőjüket és ezt az ígéretüket számos módszer alkalmazásával (pl. altatásban, bódulatban végzett kezelések, erős fájdalomcsillapítás stb.) be is tartják. Ezzel komoly piaci előnyt élveznek a be nem töltött résben ragadt fogorvosi praxisok rovására.
(További példák, ha érdekel: > Nem fog fájni: a teljesítményrés > Fogorvosi marketing

A FIDESZ teljesítményrése

Kéri László a Mi a politika c. könyv (Osiris, Budapest 2004) Az átmenet évei és a demokrácia serdülőkora fejezetében így fogalmazza meg a társadalom rendszerváltáshoz kapcsolódó reményeit:

keri-laszlo.JPGKéri László Pécsett, 2017 június 7-én, a Hosszú asztal elnevezésű liberális rendezvényen

“Mindenki úgy érezte, hogy az elnyomás évtizedei után eljött a szabadság kora, végre érvényesülhet a tehetség, a képesség és a tudás. S végre újra a fejlett Európa részeivé válhatunk…”

A FIDESZ kormányzása azonban nem ezeknek az elvárásainknak felel meg. A tehetséget, a képességet a Mészáros Lőrincek, az Andy Vajnák, az egykori iskolatársak, a luxus lakóparki szomszédok, a rokonok és a hosszú nyelvű ismerősök hihetetlen mértékű térnyerése – vagyis a politikai hűség helyettesíti.
A tudás helyét a tudás leépítése, az összeszerelő ország sportesemények pompájával eltakart rémképe veszi át.
És Európa? Mintha már nem is befelé, hanem kifelé imbolyogna kompország kompja. Mintha nem is a nyugati, hanem a bizánci típusú, autokratikus kormányzásukról hírhedt keleti országok volnának a hivatalos barátaink.

Mindez – más tényezőkkel együtt, mint a kilátástalan szegénység, a jóléti rendszerek leépülése - adja ki azt a teljesítményrést, amely miatt a társadalom nem jelentéktelen része elkötelezett a FIDESZ leváltása mellett.

Az ellenzék teljesítményrése

Politikai férfiúból sok van, karizmatikus államférfiből viszont kevés. (Lám a múlt mennyire él a nyelvünkben is: államnőről sohasem beszélünk, pedig…)
A közvélekedés szerint a szoclib oldal nagy baja a szétaprózottság. A rengeteg kicsiny párt. És az összefogásra való képtelenség. A pártérdek felülírja az ország érdekeit.
Ha az ellenzék teljesítményrését egyetlen rövid mondatban akarjuk megragadni, akkor azt mondhatjuk: a hihető alternatíva hiánya az.

TGM friss javaslata, hogy minden szoclib párt lépjen vissza a választásoktól az MSZP javára, több okból sem működőképes, de leginkább azért nem, mert nem tömi be az ellenzék teljesítményrését. Az MSZP önmagában nem jelent hihető alternatívát.

Ebben a helyzetben szivárgott ki: az MSZP árnyékkormányon gondolkozik. Nevek is kiszivárogtak. Én ebben egy nagyon erős pozitívumot vélek felfedezni (már ha igaz a történet): egy másik párt politikusa is helyet kapott benne.
Ez persze nem elegendő. Csakis koalíciós árnyékkormányról hihetjük, hogy a mögötte álló pártok szövetsége képes lesz választást nyerni és aztán kormányozni is.
Megvannak ennek a feltételei?
A sok kis párt létének van egy agyonhallgatott pozitív értéke is: a társadalom nagyon sok érdekét reprezentálhatják. Ezt a sokszínűséget egybe fogni, ez az MSZP történelmi felelőssége. Erre kell képesnek lennie. Egy piciny lépést az árnyékkormány “kültagjával” megtett. Sokkal nagyobbat kellene lépnie!