Blog és SEO

Blog-e a Médianapló, blogger-e, aki írja?

klasszikus-keresooptimalizalas.jpg

Mielőtt a blog és a SEO (keresőoptimalizálás) kapcsolatára rápillantanánk, mintegy előzményként egy minapi érdekes vita emlékét hadd villantsam föl.
Az általam tisztelt Zöldi László, a Médianapló bloggere (?), publicistája (?), kijelentette, hogy ő nem blogger, a blogját egyetemi oktatásban jártas publicistaként, szép magyarsággal szólva közíróként vezeti.
Tamáskodtam.

Jómagam úgy tettem föl a kérdést: ha a Médianapló eleget tesz a blog műfaji követelményeinek, akkor blog, és akkor az "elkövetője" is mi más lehetne, mint blogger.
Márpedig én úgy láttam és látom ma is, hogy a Médianapló a blogtól elvárható alapvető követelményeknek eleget tesz!

  • blogfelületen jelentkezik, méghozzá közösségi térben
  • lehetőséget teremt a hozzászólásokra, igényli azokat
  • párbeszédet folytat a hozzászólókkal (v.ö. a web2.0 leglényegesebb szempontjával)

Az online beszélgetések során nagyjából azt szűrtem le, hogy egyszerre lehet igaz a publicista önértékelése (mármint, hogy ő nem blogger) és a külső megfigyelő értékítélete, miszerint a Médianaplót blogger írja.

Szabályok szárnyán

Felmerült még, hogy a Médianapló nem használ linkeket - mintegy alátámasztva, hogy ez nem blog, hiszen egyes szakértők szerint a nem linkelő online izék nem lehetnek blogok.
Én nem tudom, hogy szabályfelállítással lehet-e sok pénzt keresni, de valószínűsítem, mert annyi szabállyal találkoztam már online és offline is :-)
Mindenesetre a blog műfajának leglényege szerintem a közérdeklődésre számot tartó bejegyzés az elvárt párbeszéd lehetőségével.

Mindemellett megjegyzem, hogy a belső linkelés segítséget nyújtana az egymást támogató bejegyzések összefűzésében, növelné a blog olvasóbarát mivoltát és tartalmi erejét, a módjával alkalmazott külső linkelés pedig a blog gondolati teljességét támogathatná.
A címkék használata szintén segítséget nyújthatna - ha volnának címkék - az összefüggések kibontásában. (Mennyi minden lehetne: média, közélet, politika, újság, online kiadvány, választás stb.).

De mindennek hiánya nem zárja ki a Médianaplót a blogok világából.

Blog és keresőoptimalizálás (SEO)

De a linkelés, a címkekezelés hiánya már átvitt minket a keresőoptimalizálás vizeire.
A megelőző vita helyén nem hoztam szóba ezt sem, mert a Médianapló önmagában is megállja a helyét és a legnagyobb értéknek nem a különféle szabályoknak való megfelelést tekintem, hanem azokat a belülről, a személyiségből következő megoldásokat, amelyek a gondolatközlés hatékonyságának a legjobban megfelelnek!

Néhány gondolat azért a SEO-val foglalkozó online marketingesből mégis előtör :-)

A Médiablog ragyogóan tördeli a szöveget, a szemnek könnyen átszelhető darabokra "aprítva" azt.
Feltűnő, hogy az online webegység írója  - ha publicistaként értelmezem őt, akkor nem használ közcímet; ha online marketinghez értő bloggerként értelmezem őt, akkor nem használ címsor tageket (h2-h6).
Márpedig ezek a Google rangsorolását befolyásoló tényezők!

Print- és online újságírás, blogírás hasonlóságai és különbségei témánk szempontjából, szerintem:

print-online-ujsagiras.JPG

Ám a legfeltűnőbb, hogy a blogban nincsenek képek, pedig a kép nagyon erős üzenet közvetítő "kellék".
A kép "google friendly" elnevezése, továbbá az alt tag szintén komoly erőt képvisel, ha arra törekszik valaki, hogy bejegyzése, blogja, honlapja, online felületen elhelyezett "izéje" a keresők élvonalába, azaz minél több érdeklődő szem elé kerüljön!

Vagyis némi energia befektetéssel több olvasó érhető el a keresőkből, az egy-egy téma iránt érdeklődő sokadalomból, akárminek nevezünk is egy adott webegységet.
Ami pedig a tartalmat és a text megformáltságát illeti: aki nem ismerné a Médianaplót, az most azonnal menjen oda!

***

Tartalmában kapcsolódó, fontos bejegyzések:

***************************************************************

Frissítés

Zöldi László a Médiablogban Médianaplóban reagált bejegyzésemre. Felhatalmazása alapján válaszát itt (másod)közlöm:

Médianapló - Belgául beszélnek-e a belgák?

Mások állításával ellentétben nem érzem magam bloggernek. A Gerillamarketing című blog szerzője, Bognár László mégis bloggernek tartott. Miután kivitatkoztuk magunkat, megvizsgálta, vajon a Médianapló megfelel-e a blog műfaji követelményeinek.

Szerinte a bloggerség mellett szól, hogy a rovatom digitális felületen jelenik meg, lehetőség van a hozzászólásokra, sőt igénylem is azokat. Nem élek viszont a linkeléssel (ezt én hoztam fel érvül a saját álláspontom igazolására), és képeket sem közlök (közöltem, nem is egyszer). A vitapartner következtetése: „Egyszerre lehet igaz, hogy ő nem blogger, és a külső megfigyelő értékítélete, miszerint a Médianaplót blogger írja.” Azt is hozzáfűzte, hogy ha élnék a linkeléssel és a képek közlésével, több olvasóra tennék szert. Beérem azonban a bejegyzések átlagosan kétezres olvasottságával. Ha linket és több képet mellékelnék, akkor se lépném túl a kétezer valahányszázat, lévén a Médianapló szakmai rovat.

Van más okom is a digitális lábjegyzetek mellőzésére. A digitális naplót nem tekintem végleges szövegnek, számítok a hozzászólókra. Kigyomlálják a pontatlanságokat, és tartalmilag is kiegészítik a mondandómat. Abból indulok ki ugyanis, hogy a Médianapló mintegy hatezer bejegyzése között akad két-háromszáz, amelyek elég jók lesznek ahhoz, hogy kötetben lássanak napvilágot. Márpedig a könyvben nincs link, képek viszont éppenséggel lehetnének. A blogot előzménynek vélem tehát, folytatását hadd érzékeltessem egy példával.

A magyar labdarúgó válogatott csúfos vereséget szenvedett a kazahsztáni focistáktól. Böde középcsatár ezt nyilatkozta Leeskens szövetségi kapitányról: „A mester mondott pár szót, de nem jó az angolom, nem értettem, a többiek meg nem fordították.” Egy neves külpolitikai újságíró nyomán azzal vigasztaltam, hogy jobban járna, ha nem angolul tanulna, hanem a Belgiumból érkezett szövetségi kapitány kedvéért belgául. Ekkor szólt hozzá a közismert tévés, aki kifejtette, hogy belga nyelv nincs is, van viszont flamand és vallon. Megállapítását lájkolta egy filmesztéta. Mondhatnám persze, hogy a két utóbbinak nincs humorérzéke, de ha nem értették az iróniát, akkor az lehet az én hibám is. Szerencsére Odze György író szintén hozzászólt: „Kinézem Bödéből, hogy hónapok óta keres belgatanárt, de nem talál.”

A kötetbe úgy adom majd le az eredetileg digitális bejegyzést, hogy bedolgozom az író hozzászólását is. Máskülönben félő, hogy nem minden olvasónak esik le a tantusz.   

*************************************************************

Most ismét a Gerillamarketing szerzőjéé a szó

Magyarázatot kaptam a Médianapló néhány vonatkozásáról. Csupa olyan szempontot, amely a szerzőből magyarázza a produktumot, de az olvasó szempontjait, aki nem feltétlenül van birtokában ezeknek az információknak, kihagyja. Ez persze nem hiba, csupán tényként jelzem.
A focis hasonlat helyett magam is elővezetnék egy analógiát.
A videokártyát a képi megjelenítésre találták ki, de napjainkban adatgyűjtésre használják. Így az sem zárható ki, hogy a blogfelületen megjelenő "publicisztikai, könyvi megjelenést előkészítő előzményt" blogként fogyasztja a közönség. Legyenek azok belgák, balgák vagy akár én.